Cz. 1. Jak zrobić szafkę na koszyki z wikliny / How to make cabinet for wicker baskets00:15:04

zwiń opis video pokaż opis video
Pokażę Wam jak zrobić szafkę, regał, komodę na koszyki z wikliny. Mebel może również służyć jako toaletka w sypialni lub w łazience. Wysokość szafki wyszła 77cm z górnym blatem, szerokość 42cm, a głębokość 28cm. Do przygotowania szafki potrzebujemy kilku desek. nogi zrobiłem z desek olchy a płyciny z buku. Deski na ramy nóg pociąłem na listwy 4x3cm, na mojej pile formatowej Holzkraft sc 2 classic. Deskę bukową o grubości 3cm, pociąłem na dwa kawałki 90cm, żeby móc spokojnie i szybko obrabiać na wyrówniarko - grubościówce Stomana fs 41n. Po obrobieniu materiałów na maszynach, pocięciu na odpowiednie wymiary, nadszedł czas na łączenie ramy nóg. do tego użyłem niezawodnych kołków domino. Otwory porobiłem frezarką Festool DF 500. Maszynka jest rewelacyjna, ustawiłem przykładnicę na odpowiednią wysokość i otwory wychodziły dokładnie na środku, tam gdzie potrzeba. Ramę połączyłem również za pomocą kleju, żeby wyszło naprawdę stabilne połączenie. Żeby nie klej dobrze złapał i żeby nie było jakichś niedociągnięć całość pościskałem na ściski punktowe. Teraz czekamy na wyschnięcie;]

.............................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu


I'll show you how to make a cabinet, bookcase, dresser on wicker baskets. Furniture can also be used as a dressing table in the bedroom or in the bathroom. Height 77cm cabinet came from the worktop, width of 42cm and depth of 28cm. To prepare the cabinet we need some boards. legs made of planks of alder and beech wood panels. Boards on the frame legs cut to 4x3cm strips, on my pile formats Holzkraft sc 2 classic. Beech board with a thickness of 3 cm, cut to two pieces of 90cm, to be able to calmly and quickly work on the jointer - grubościówce Stomana fs 41N had. After the machined material on machines, cut into appropriate dimensions, it's time to connect the frame legs. I used to reliable pins dominoes. He made holes router Festool DF 500. The device is sensational, I set crosscut the correct height and openings came out exactly in the middle, where it is needed. Frame joined also by means of an adhesive, to work out a really stable connection. Not to grab the glue well and that there were some shortcomings on the whole pościskałem clamps point. Now we are waiting to dry;]

.................................................. .................................................. .........

Feel free to subscribe to be updated:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - we give the wood shape.

With video productions step by step, you will see how your ideas are created perfect furniture and wood items.

We will show how to make from scratch furniture and wooden structures, as do the aids and templates useful in the workshop. You see also how to use hand tools, power tools and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience acquired.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Carpenter's workshop
Furniture Your Idea

Film znajduje się w katalogu: Realizacje


Komentarze