Jak zrobić plac zabaw dla dzieci cz.1.- konstrukcja platformy i huśtawka / Children's playground00:12:20

zwiń opis video pokaż opis video
Część 1. Plac zabaw składa się z platformy, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej na platformę i huśtawki. Wszystko zostało wykonane z suchego drewna sosnowego. Całość będzie stała w pomieszczeniu bawialni "mamy czas" i ze względów bezpieczeństwa wszystkie ostre krawędzie są zaokrąglone. Konstrukcję zacząłem robić od przecheblowania kantówek o rozmiarze 8x8cm. Wysokość platformy to 160cm. Podłoga ułożona będzie na wysokości 100cm. od posadzki. Do łączenia belek poprzecznych, podtrzymujących podłogę, z nogami użyłem kołków domino i frezarki DF 500, oraz wkrętów spax., wyszło bardzo mocne połączenie. Aby nadać konstrukcji masywny charakter dodałem zastrzał (miecz) po każdej ze stron. Jedną nogę zrobiłem dłuższą, aby na niej zamocować belkę pod huśtawkę. Belkę z nogą połączyłem za pomocą czopa prostego przelotowego i gniazda w belce huśtawki. Podporę belki wykonałem z dwóch kantówek połączonych ze sobą na zakładkę. W krzyżaku wyciąłem miejsce aby belka mogła stabilnie się zaprzeć i nie przekręcać. Cdn.
.........................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji, aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu
........................................................................................................

How do children's playground cz.1.- design platform and swing.
Wie Kinderspielplatz cz.1.- Designplattform und Schaukel.
How do kinderspeelplaats cz.1.- ontwerp platform en swing.
Hvordan legeplads cz.1.- design platform og swing.
Kuidas laste mänguväljak cz.1.- disaini platvormi ja kiik.
Comment aire de jeux cz.1.- la plate-forme et le swing de la conception des enfants.
Как детская площадка платформы дизайна cz.1.- и качели.

Playground consists of a platform, slides, climbing wall and swings on the platform. The whole will be standing in the room and safety reasons, all sharp edges are rounded. The construction started doing the przecheblowania square timber size 8x8cm. platform height is 160cm. The floor will be laid at a height of 100cm. from the floor. To connect the cross beams, supporting the floor with the legs I used pins and dominoes milling DF 500, and Spax screws. It came out very strong connection. To give the construction of a massive character added strut (sword) on each side. One leg longer made for it to secure the beam in swing. Beam leg joined by a straight-through pin and socket in the beam swings. Support beams done with two prisms joined together overlap. The cross piece I cut a place to stable beam could not deny and do not overtighten. Cdn.
.................................................. .................................................. .....

Feel free to subscribe to be updated:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - we give the wood shape.

With video productions step by step, you will see how your ideas are created perfect furniture and wood items.

We will show how to make from scratch furniture and wooden structures, as do the aids and templates useful in the workshop. You see also how to use hand tools, power tools and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience acquired.

Carpenter's workshop
Furniture Your Idea

Film znajduje się w katalogu: Realizacje


Komentarze