Mojżesza powtórne narodzenie (Wj 2, 1-10)00:12:00

zwiń opis video pokaż opis video
Wreszcie przyszedł czas na zapoznanie się z Mojżeszem, bohaterem najbliższych czterech ksiąg biblijnych.
Z tekstu biblijnego jasno wynika, że ojciec i matka Mojżesza należeli do najwyższej arystokracji egipskiej, gdyż znajdowali się w bezpośrednim sąsiedztwie faraona.
Jokebed włożyła niemowlę do koszyczka i umieściła w sitowiu na brzegu Nilu, podczas gdy Miriam (czyli Maryja), siostra Mojżesza, pilnowała go z oddali.
W każdym razie wydarzenia wokół Mojżesza dzieją się na dworze królewskim: córka faraona kąpała się w tym właśnie miejscu, znalazła koszyk (arkę) i zlitowała się nad dzieckiem. Jest ona kolejną kobiecą postacią biblijną, która pełni swą rolę strażniczki mądrości zbuntowała się przed szaleństwem swojego ojca i stanęła po stronie życia. Dzięki interwencji Miriam, noworodek wrócił pod opiekę Jokebed.
Nie wiemy, jakie imię Mojżesz otrzymał od swoich rodziców. Znamy go pod imieniem nadanym przez córkę faraona. Mojżesz to po egipsku Mos czyli po prostu Syn. Słowo to występuje na przykład w imionach faraonów: Tutmozis znaczy syn boga Tota albo Ramzes znaczy syn boga Ra. Mojżesz jest synem, nie jest doprecyzowane czyim, bo został wydobyty z Nilu z tej pierwotnej rzeki, z której każda żyjąca istota bierze swój początek. A skoro wody Nilu niosły Mojżesza, córka faraona patrzyła na niego jak na prezent od bogów, nawet jeśli był Hebrajczykiem.
Chrześcijanom imię Syna (bez doprecyzowania ojca) kojarzy się z Jezusem, który jest pierworodnym Synem absolutnym Synem. Jezus również wyszedł z wód Jordanu po swoim chrzcie i tam dopiero świat się dowiedział, że Jezus jest umiłowanym Synem Ojca. Bo synostwo jest związane z przejściem przez wody. Jest to prawda biologiczna: dziecko rodzi się przechodząc przez wody swojej matki. Ale trzeba jeszcze powtórnie przejść przez wody, aby powtórnie się narodzić. To obmycie wodą objawia prawdziwą tożsamość człowieka. Mojżesz raz się narodził, ale wrócił do wody Nilu. Córka faraona go stamtąd wybawiła, dając mu drugie narodziny i nowe imię.
Tę samą drogę będzie musiał pokonać Lud Izraela, kiedy przejdzie przez wody Morza Czerwonego. Dopiero po przejściu tych wód, Izrael uwierzy w Pana, który objawi swoją moc, ale objawi również swoje ojcostwo, gdyż Bóg powie o Ludzie Wybranym, że jest pierworodnym wśród Ludów.
Czyli biologiczne narodziny to jeszcze za mało. Trzeba jeszcze narodzić się z wody i z Ducha - jak powie Jezus Nikodemowi (Jn 3,5) aby otrzymać tożsamość synowską już nie tylko od matki, ale i od ojca.
Każdy człowiek, aby poznać swoją prawdziwą tożsamość, musi przejść przez ojcowskie wody: Nil dla Mojżesza, Morze Czerwone dla Ludu Wybranego, Jordan dla Jezusa, chrzest dla chrześcijan.


Słowa kluczowe (dla wyszukiwarek)
Biblia Pięcioksiąg Tora
Stary Testament Tanach
Księga Wyjścia Szemot Exodus
Historia Archeologia biblijna
Józef Juda Jakub Izrael Abraham Izaak Mojżesz
Judaizm Religia żydowska Żydzi

Film znajduje się w katalogu: Powołanie Mojżesza


więcej

Komentarze