Wprowadzenie, Ps 100:09:26

zwiń opis video pokaż opis video
Facebook: https://www.facebook.com/ZakochanywBiblii/
Google Sites: https://sites.google.com/view/zakochanywbiblii

Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii.
Na tym kanale uważnie czytamy Stary Testament rozdział po rozdziale.
Bo my chrześcijanie powinniśmy dużo lepiej znać całą Biblię, a nie tylko Nowy Testament. Bo Nie można zrozumieć Nowego Testamentu, jeśli się nie zna Starego.
Nowy Testament zaczyna się od pieśni radości Maryi, która wykrzyknęła: Oto spełniła się obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu na wieki! (por Łk 1:55)
Czyli bez rozumienia historii Abrahama i jego potomstwa, nie można zrozumieć Jezusa.

Osobiście, kiedy biorę samodzielnie Stary Testament i czytam losowo, trafiam na opowieści o wojnach, o mordach. To mnie zniechęca. Bo samodzielne czytanie Biblii jest bardzo powierzchowne. Aby zrozumieć sens tych opowieści, potrzebujemy znajomości kontekstu, i potrzebujemy bardzo uważnego czytania.

Uczeni w Piśmie z czasów Jezusa umieli to robić, znali całą Biblię na pamięć. Ale kiedy musieli streścić Biblię w jednym zdaniu, wybrali te słowa:

Będziesz miłował Pana , Boga swego , całym swoim sercem , całą swoją duszą , całą swoją mocą i całym swoim umysłem ; a bliźniego swego jak siebie samego. (Łk 10,27)

Czyli Biblia mówi o miłości, nie o wojnach. Ale dopiero czytanie Biblii we wspólnocie pozwala na jej dogłębne zrozumienie. Abyśmy my zrozumieli Biblię, potrzebujemy sięgać po wiedzę Uczonych w Piśmie ze wszystkich epok. To właśnie będziemy robili na tym kanale. Konkretnie, będziemy korzystali z wykładów francuskiego księdza Alain DUMONT, który, aby wyjaśniać kontekst, korzysta z tekstu hebrajskiego i z nauczania rabinów. W takiej właśnie wspólnocie znimi będziemy uważnie czytali Biblię, rozdział po rozdziale i wyciągniemy z tego ogromną korzyść duchową.

Jeśli chodzi o streszczenie całej Biblii zacytowałem wcześniej odpowiedź jednego uczonego, natomiast sam Jezus streścił Biblię nieco inaczej:

Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego. (Mk 12:29-31)


Czyli według Jezusa pierwsze przykazanie polega na tym, aby najpierw SŁUCHAĆ Słowa Bożego. Bo nie można kochać tego, czego się nie zna.

Dlatego należy najpierw słuchać, i to w dwóch znaczeniach: słyszeć i wypełniać.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. (Łk 11,27-28 )

Czyli jeśli Ty będziesz czytać Biblię wspólnie z nami na Youtubie, wypełnisz pierwszą część tego przykazania, zakochasz się w Bogu, pokochasz siebie samego i wreszcie pokochasz drugiego człowieka.

To czyń, a będziesz żył! (Łk 10,28)

PSALM 1 - Dwie drogi życia

1 Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kręgu szyderców,
2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną;
co uczyni, pomyślnie wypada.
4 Nie tak z występnymi, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Księga Mądrości - Rozdział 6 - Kto szuka Mądrości, łatwo ją znajdzie

12 Mądrość jest wspaniała i nie więdnie,
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
ci ją znajdą, którzy jej szukają,
13 uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.
14 Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi,
znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.
15 O niej rozmyślać - to szczyt roztropności,
a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie,
16 sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni,
objawia się im łaskawie na ścieżkach
i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.
17 Początkiem jej - najprawdziwsze pragnienie nauki,
a staranie o naukę - to miłość,
18 miłość zaś - to przestrzeganie jej praw,
a poszanowanie praw - to rękojmia nieśmiertelności,
19 nieśmiertelność zaś przybliża do Boga.
20 Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa.
21 Zatem, jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów,
czcijcie Mądrość, byście królowali na wieki.

Film znajduje się w katalogu: Tematy biblijne


więcej

Komentarze