Podatki, podatki i jeszcze raz podatki - Janusz Korwin-Mikke00:03:11

zwiń opis video pokaż opis video
Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja)
11. posiedzenie Sejmu IX kadencji 05.05.2020
11) Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 207 i 351) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła)#Konfederacja #Korwin #Sejm
https://www.youtube.com/channel/UC9AfUoP_y0QLhnuEYw2L-gg/join

Komentarze