CKE 2019 MAJ ZADANIE 7 MATURA CHEMIA ROZSZERZONA RÓWNOWAGA REAKCJI00:16:28

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
CKE 2019 MAJ ZADANIE 7 MATURA CHEMIA ROZSZERZONA RÓWNOWAGA REAKCJI
Zadanie 7. (02)
W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane
w stosunku masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20.
Stężeniowa stała równowagi reakcji
CO (g) + H2O (g) CO2 (g) + H 2 (g)
w warunkach prowadzenia procesu wynosi 1.
Oblicz, ile moli wodoru znajdowało się w reaktorze po osiągnięciu stanu równowagi przez
układ.
więcej

Komentarze