W temperaturze 700 K stężeniowa stała równowagi reakcji opisanej równaniem: CO (g)+ H2O (g) CO2 (g)+ H2 (g) ZADANIE 14 I 15 CKE 2010 MAJ00:13:09

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Informacja do zadania 14 i 15
W temperaturze 700 K stężeniowa stała równowagi reakcji opisanej równaniem: CO (g)+ H2O (g) CO2 (g)+ H2 (g)
ma wartość 9,0. Do reakcji tej użyto pary wodnej (H2O) oraz gazu syntezowego, czyli mieszaniny CO i H2,
zamiast czystego CO. Reakcję prowadzono w układzie zamkniętym. Po osiągnięciu stanu równowagi w temperaturze 700 K stężenia CO, CO2, H2 były odpowiednio równe:
[CO] 0,3 mol/dm3
, [CO2] 6,3 mol/dm3
, [H2] 12,9 mol/dm3
.
Zadanie 14. (2 pkt)
Oblicz stężenie równowagowe pary wodnej w temperaturze 700 K. Wynik podaj
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Zadanie 15. (2 pkt)
Korzystając z podanych w informacji wartości stężeń równowagowych reagentów,
oblicz i napisz, w jakim stosunku molowym występowały CO i H2 w gazie syntezowym
użytym do realizacji opisanej przemiany.
więcej

Komentarze