W celu ustalenia składu stałej mieszaniny wodorowęglanu ZADANIE 11 CKE 2022 MAJ. #chemia #chemistry00:05:12

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 11. (02)
W celu ustalenia składu stałej mieszaniny wodorowęglanu sodu i węglanu sodu jej próbkę rozpuszczono w wodzie i przeprowadzono dwuetapową analizę otrzymanego roztworu.
Etap I: Do badanego roztworu dodano kilka kropli alkoholowego roztworu fenoloftaleiny i dodawano z biurety kwas solny, do momentu zaniku barwy wskaźnika. Jon węglanowy jest mocniejszą zasadą niż jon wodorowęglanowy, więc w roztworze zachodziła reakcja opisana równaniem:
CO3(2-) + H3O(+) HCO3()+ H2O
Odbarwienie fenoloftaleiny świadczyło o całkowitej przemianie jonów CO3(2-) w jony HCO3().
Etap II: Do otrzymanej mieszaniny dodano kilka kropli wodnego roztworu oranżu metylowego i dalej dodawano z biurety kwas solny do chwili, gdy nastąpiła zmiana barwy wskaźnika. Ta zmiana oznaczała, że cały wodorowęglan sodu przereagował zgodnie z równaniem:
HCO3(-) + H3O(+) CO2 + 2H2O
Kwas solny użyty w obu etapach doświadczenia miał stężenie 0,2 mol · dm3, a jego objętość niezbędna do odbarwienia fenoloftaleiny w etapie I była równa 24,6 cm 3. Natomiast łącznie w obu etapach zużyto 59,8 cm3 kwasu solnego (objętość odczytana z biurety w etapie II).
Oblicz w procentach masowych zawartość węglanu sodu w analizowanej mieszaninie.
Przyjmij, że masy molowe węglanu sodu i wodorowęglanu sodu są równe:
M Na2CO3 106 g mol1 oraz M NaHCO3 84 g mol1 .
więcej

Komentarze