ZADANIE 15 MATURA Z CHEMII CKE 2021 MAJ pH, STĘŻENIA JONÓW W ROZTWORZE, STECHIOMETRIA00:07:58

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
ZADANIE 15 ARKUSZ CKE 2021 MAJ
Do 20 cm3 wodnego roztworu HCl o pH 1,0 dodano 30 cm3 wodnego roztworu NaOH o stężeniu 0,060 moldm3. Po zmieszaniu roztworów przebiegła reakcja chemiczna opisana równaniem:
H3O^(+) + OH^(-) 2H2O
Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz, ile razy zmalało stężenie jonów hydroniowych H3O^(+) po dodaniu roztworu NaOH. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów.
---Polubcie kanał naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM
więcej

Komentarze