W kolbach oznaczonych numerami I i II znajdowały się dwa różne klarowne roztwory o żółtej barwie. ZADANIE 18 CKE 2021 MAJ 00:06:54

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 18.
W kolbach oznaczonych numerami I i II znajdowały się dwa różne klarowne roztwory o żółtej barwie. Każdy z roztworów otrzymano przez rozpuszczenie w wodzie jednej substancji wybranej spośród:
FeCl3 K2CrO4 KMnO4 MnSO4 (NH4)2CrO4 (NH4)2Cr2O7
Do roztworu w kolbie I dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu i zaobserwowano wydzielanie się bezbarwnego gazu o charakterystycznym zapachu. Stwierdzono także, że w mieszaninie nie wytrącił się żaden osad i że roztwór pozostał żółty. Do roztworu w kolbie II dodano wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) i stwierdzono, że roztwór pozostał klarowny, ale zmienił barwę z żółtej na pomarańczową. Kiedy do uzyskanej mieszaniny dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu, roztwór z powrotem stał się żółty i nie zaobserwowano wydzielania gazu.
Zadanie 18.1.
Spośród wymienionych powyżej związków chemicznych wybierz i napisz wzór związku, którego roztwór znajdował się w kolbie I na początku doświadczenia.
Zadanie 18.2.
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w kolbie II:...

---Polubcie kanał naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM
więcej

Komentarze