Litowce są metalami miękkimi, a berylowce są od nich nieco twardsze ZADANIE 7, 8, 9 CKE 2021 MAJ METALE, NIEMETALE00:06:33

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
ZADANIE 7, 8, 9 CKE 2021 MAJ
Informacja do zadań 7.9.
Litowce są metalami miękkimi, a berylowce są od nich nieco twardsze. Ich twardość maleje w grupie wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka. Gęstość litu, sodu i potasu jest mniejsza od gęstości wody, a gęstość rubidu i cezu oraz wszystkich berylowców większa. Lit spala się w tlenie do tlenku. Z azotem w temperaturze pokojowej łączy się powoli,
a produktem tej reakcji jest azotek litu Li3N. Z kolei sód spala się w tlenie do nadtlenku sodu, związku o wzorze Na2O2, w którym tlen występuje na I stopniu utlenienia. Magnez, spalany w powietrzu, reaguje nie tylko z tlenem, lecz także z azotem i tlenkiem węgla(IV).
Zadanie 7. (01)
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.
1. Stopień utlenienia tlenu w Na2O2 jest (niższy / wyższy) niż w produkcie spalania litu w tlenie.
2. Twardość baru jest (mniejsza / większa) niż twardość cezu.
3. Gęstość potasu jest (mniejsza / większa) niż gęstość wapnia.
Zadanie 8. (01)
Napisz w formie cząsteczkowej równania opisanych w informacji przemian.
Spalanie sodu w tlenie:
Reakcja litu z azotem:
Zadanie 9.1. (01)
W celu otrzymania tlenku magnezu przeprowadzono dwa doświadczenia: I i II. W doświadczeniu I tlenek magnezu otrzymano przez całkowity rozkład MgCO3. W doświadczeniu II tlenek magnezu otrzymano przez spalenie magnezu w powietrzu. Rozstrzygnij, czy w obu doświadczeniach otrzymano czysty tlenek magnezu. Uzasadnij odpowiedź.
Zadanie 9.2. (01)
Wyjaśnij, dlaczego palącego się magnezu, czyli tzw. pożarów magnezowych, nie wolno gasić wodą.

--ZASUBUJCIE KANAŁ naPatencie---
Channel link:
https://www.youtube.com/channel/UCkQ8kfMNDKg87wksMCBKBug
Music:
https://www.youtube.com/watch?vb6Q15AmG5LM

CDA:
https://www.cda.pl/doTablicy/vfilm
Brainly:
https://brainly.pl/profil/jkraweznik-7908
więcej

Komentarze