Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem ZADANIE 13 CKE 2015 PRZYKŁADOWY AMFOTERYCZNOSĆ00:06:30

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 13. (01)
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.
HCl+Al(OH)3
NaOH+Al(OH)3
Zarówno w probówce I, jak i w probówce II zaobserwowano zanik osadu i powstanie roztworu.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że wodorotlenek glinu
A. nie reaguje ani z kwasem, ani z zasadą, bo jest rozpuszczalny w wodzie.
B. reaguje tylko z kwasem i dlatego ma właściwości zasadowe.
C. reaguje tylko z zasadą i dlatego ma właściwości kwasowe.
D. reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą i dlatego ma właściwości amfoteryczne.
więcej

Komentarze