W pewnej rafinerii prowadzono proces krakingu mieszaniny wielkocząsteczkowych związków organicznych. ZADANIE 16 UJ 2020 KRAKING I REFORMING00:13:18

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
Zadanie 16. (02)
W pewnej rafinerii prowadzono proces krakingu mieszaniny wielkocząsteczkowych związków organicznych. Jednym ze związków znajdujących się w mieszaninie poddanej obróbce był węglowodór o wzorze C 15H32. Węglowodór ten ulegał przemianie z wytworzeniem węglowodorów A i B. Gęstość par węglowodoru B względem argonu jest równa 2,5.
Węglowodór ten poddany reformingowi ulega przekształceniu w węglowodór C, którego masa molowa stanowi 87,5% masy molowej węglowodoru A. Wśród atomów węgla wchodzących
w skład cząsteczki węglowodoru C znajdują się tylko jeden atom I-rzędowy i tylko jeden atom III-rzędowy, które w dodatku są ze sobą związane bezpośrednio wiązaniem kowalencyjnym.
Na poniższym schemacie wpisz wzory sumaryczne węglowodorów A i B oraz wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru C. Następnie pod schematem zapisz nazwę systematyczną węglowodoru C.
Nazwa systematyczna węglowodoru C:
Miejsce na obliczenia (nie podlega ocenie).
więcej

Komentarze