ZADANIE 13 CKE 2021 MARZEC AMFOTERYCZNOŚĆ #chemia #chemistry #cke00:02:07

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: DoTablicyCHEMIA
ZADANIE 13 CKE 2021 MARZEC
Poniższy wykres przedstawia zależność rozpuszczalności molowej czyli stężenia molowego substancji w jej roztworze nasyconym wodorotlenku glinu od pH roztworu wodnego w temperaturze 25 °C. W tym ujęciu rozpuszczalność związku uwzględniła powstawanie rozpuszczalnych produktów reakcji, jakim ten związek ulega w zależności od pH roztworu.
więcej

Komentarze