DP028 Zakaz oddawania bożkom pokłonów (Wj 20, 5)00:02:37

zwiń opis video pokaż opis video
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja JHWH, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym.

2113 Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie - mówi Jezus (Mt 6, 24).
Dialogi Eucharystyczne
[Jezus mówi:] Nie będziesz ubóstwiała ani siebie, ani swojej rodziny, ani swego narodu, ani swego kraju.
Nie będziesz ubóstwiała świata ani żadnego stworzenia na tym świecie, ani niczego, co ci świat ofiarowuje.
Nie będziesz ubóstwiała bogactw ani przyjemności, ani władzy, ani honorów i pochwał.
Nie będziesz ubóstwiała sławy ani miłości ludzkiej.
Nie będziesz ubóstwiała luksusu, mody, spektakli ni sportu.
Nie będziesz ubóstwiała przyrody, kultury ni sztuki.
Nie będziesz ubóstwiała nauki, rozwijającej się techniki ani ekonomii, ani polityki, ani postępu, ani ludzkości.
Wszystko to są idole podsuwane przez Lucyfera, namiastki boskości, które przez parodię adoracji tracą nawet tę odrobinę wartości, którą miały, ponieważ usidlają dusze i stają się narzędziami potępienia wiecznego dla ludzkości.
(Dialogi Eucharystyczne, Wydawnictwo Agape 2011)

#613DP
#Dekalog

Film znajduje się w katalogu: 613 Duchowych Przykazań


Komentarze