Maryja wyjaśnia Apokalipsę (ks. Gobbi)00:08:09

zwiń opis video pokaż opis video
W poprzednich odcinkach przedstawiłem wam cztery komentarze do Dekalogu: najpierw mieliśmy komentarz egzegetyczny autorstwa francuskiego biblisty księdza Alain Dumont, później mieliśmy dwa komentarze Jezusa przekazane Marii Valtorcie, wreszcie zapoznaliśmy się z prawomocnymi orzeczeniami Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dzięki Alicji Lenczewskiej poznaliśmy też anty-dekalog anty-chrysta.
Przekonaliśmy się już co do tego, że Dekalog jest prawem niezmiennym, bezdyskusyjnym i niepodlegającym jakimkolwiek kompromisom. Biskupi powinni stać na straży nauki otrzymanej od apostołów i wiernie przekazywać nauczanie Jezusa Chrystusa. Niestety w ostatnich dziesięcioleciach wielu biskupów zaczęło podważać Dekalog poprzez jego reinterpretację. W zeszłym roku doszło nawet do tego, że na synodzie Amazońskim kilku biskupów wprowadziło procesyjnie figurę pogańskiej bogini Paczamamy (amazońskiej bogini matki ziemi) aż do wnętrza bazyliki watykańskiej, nad samym grobem świętego Piotra i innych męczenników, którzy oddali życie za odmowę asymilacji bóstw pogańskich! Tym samym zostało na Watykanie uroczyście złamane pierwsze przykazanie Dekalogu, które brzmi: Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Jak to jest możliwe, że ogromna większość katolików nie zareagowała na tak rażące pogwałcenie pierwszego przykazania Dekalogu?

Żeby to zrozumieć, warto rozważać bieżące wydarzenia w świetle zapowiedzi przekazanych przez Maryję w Fatimie. Przez dziesięciolecia Watykan wykazał się nieposłuszeństwem co do próśb wyrażonych przez Maryję i nie upubliczniło trzeciej tajemnicy fatimskiej wtedy, kiedy Maryja o to prosiła. Treść tych objawień wyciekła w kolejnych objawieniach maryjnych w wielu miejscach kuli ziemskiej, zwłaszcza w Garabandal w Hiszpanii. Te objawienia nie zostały jeszcze uznane, dlatego przedstawię wam inne objawienia Maryjne posiadające liczne Imprimatur, mianowicie objawienia przekazane przez Niepokalaną Maryję księdzu Stefanowi Gobbiemu.

Ks. Stefano Gobbi jest włoskim księdzem, który zaczął otrzymywać wewnętrzne pouczenia od dnia, w którym odwiedził Fatimę, modląc się za kapłanów wrogo nastawionych do Kościoła i pragnących przystąpić do masonerii. Maryja poradziła mu stworzenie Ruchu, który ocaliłby jak największą liczbę ludzi.
Pod wpływem swych doświadczeń ks. Gobbi założył ogólnoświatowy ruch o nazwie Kapłański Ruch Maryjny, który dzisiaj gromadzi 65 tys. kapłanów oraz kilka milionów osób świeckich. Ks. Gobbi zebrał swoje mistyczne pouczenia i opublikował je w niebieskiej książce o tytule Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej. Znajdziemy tam między innymi unikatowy komentarz do Apokalipsy i właśnie ten komentarz pozwoli nam interpretować wydarzenia bieżące z Bożej perspektywy. W kolejnych 30 odcinkach przeczytam wam pouczenia, które okażą się bardzo pomocne dla rozeznawania bieżących wydarzeń.

#Gobbi

Film znajduje się w katalogu: Maryja wyjaśnia Apokalipsę


Komentarze