Zapowiedź trzech Aniołów (Ap 14, 6-13)00:08:09

zwiń opis video pokaż opis video
Moi umiłowani i Mnie poświęceni synowie, dziś są blisko was Aniołowie Światłości Mego Niepokalanego Serca. To ich święto. Czcijcie ich i wzywajcie, postępujcie za nimi, żyjcie zawsze z nimi. Ojciec Niebieski dał ich wam jako stróżów i opiekunów.
Obecnie jest ich czas. W tym ostatecznym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku szczególnie i mocno ujawniają się Aniołowie Pana.
Weszliście w najboleśniejszą i najtrudniejszą fazę walki pomiędzy duchami dobra i duchami zła, pomiędzy Aniołami i demonami. To straszna walka, tocząca się wokół was i ponad wami.
Wy, biedne ziemskie stworzenia, jesteście w nią wciągnięte i dlatego odczuwacie szczególnie silnie zasadzki, zastawiane na was przez złe duchy, które pragną sprowadzić was na drogi grzechu i zła. W tych czasach działanie Aniołów Stróżów musi więc stać się jeszcze silniejsze i stałe. Módlcie się często, słuchajcie ich z uległością, idźcie za nimi w każdym momencie.
Oddawanie czci i chwały Aniołom Pańskim powinno się rozszerzać w Kościele i stawać bardziej uroczyste. Oni mają zapowiedzieć wasze bliskie wyzwolenie. To ich zadanie. Czekajcie z ufnością na zapowiedź trzech Aniołów, przyjmijcie ją z radością i idźcie za nią z miłością.
Wasze wyzwolenie zbiegnie się z końcem nieprawości, z zupełnym wyzwoleniem całego stworzenia z niewoli grzechu i zła.
To, co nadejdzie, będzie nadzwyczajne. Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu i każdy zobaczy w Świetle samego Boga swe własne życie oraz wszystkie swoje czyny.
Pierwszy Anioł ma za zadanie ogłosić wszystkim:
«Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!»
Wasze wyzwolenie zbiegnie się z upadkiem szatana i wszystkich duchów diabelskich. Wszystkie demony i duchy potępionych które rozproszyły się w tych latach po wszystkich stronach świata na upadek i potępienie dusz zostaną zepchnięte do piekła, skąd wyszły. Nie będą już mogły szkodzić. Cała władza szatana zostanie zniszczona.
Drugi Anioł ma za zadanie ogłosić:
«Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!»
Wasze wyzwolenie zbiegnie się przede wszystkim z nagrodą udzieloną tym wszystkim, którzy w wielkiej próbie pozostali wierni. Zbiegnie się ono także z wielką karą dla tych, którzy pozwolili się pociągnąć przez grzech i zło, przez niewierność i bezbożność, przez pieniądz i przyjemności, przez egoizm i nieczystość.
Trzeci Anioł ma zapowiedzieć wielką karę:
«Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.»
W końcowym okresie wielkiego ucisku zapowiedzianego jako koniec nieprawości, upadek szatana i kara na bezbożnych zostanie wystawiona na ciężką próbę wytrwałość tych, którzy należą do Pana, wypełniają przykazania Boże i pozostają wierni Jezusowi.
Dlatego właśnie zapraszam was dziś do pozostawania w szczególnym zjednoczeniu z waszymi Aniołami Stróżami poprzez modlitwę, nasłuchiwanie ich głosów oraz przez uległe przyjmowanie ich misji. Polega ona na bezpiecznym prowadzeniu was po drodze dobra i świętości.
W tych czasach szatan z wściekłością panuje całą swą mroczną mocą, dlatego Aniołom Światłości Mego Niepokalanego Serca przypadło prowadzenie was po drodze wytrwałości i wierności Jezusowi, zachowywania przykazań Bożych i praktykowania wszystkich cnót.
#Gobbi

Film znajduje się w katalogu: Maryja wyjaśnia Apokalipsę


Komentarze