Miasto Święte (Ap 21)00:09:50

zwiń opis video pokaż opis video
Na Mnie, bezgrzesznej, spoczęło pełne upodobania spojrzenie Ojca. Słowo wybrało Mnie na Swoją Matkę, a Duch Święty zjednoczył się ze Mną więzią oblubieńczej miłości. Weszłam w ten sposób w samo Serce Przenajświętszej Trójcy.
Ponieważ jestem bez grzechu, Boska Trójca wybrała Mnie na najwyższego i zwycięskiego Wodza w straszliwej walce przeciw szatanowi i wszystkim duchom zła.
Ponieważ jestem bez grzechu, Jezus ściśle włączył Mnie do Swego planu zbawienia jako Matkę. Uczynił Mnie pierwszą współpracowniczką w Swoim dziele Odkupienia, powierzając Mi jako córkę całą odkupioną i zbawioną przez Niego ludzkość.
Jestem więc Matką ludzkości.
Moim zamiarem nowej Ewy i Moją misją Matki jest ponowne doprowadzenie całej ludzkości do pełnej wspólnoty życia z Bogiem, pomaganie jej w nowym narodzeniu się oraz we wzrastaniu w łasce i świętości.
Moje szczególne zadanie polega na oddalaniu od was, od Kościoła i ludzkości mrocznego cienia grzechu i zła, aby doprowadzić was wszystkich do Świętego Miasta czystości i miłości.
Światłem tego Świętego Miasta jest blask samego Ojca, ogrzewającym Słońcem Baranek Ofiarny, którego Serce wysyła gorące płomienie ognia i miłości. Wiatrem jest tchnienie Ducha Świętego. Daje ono życie i ożywia wszelkie stworzenia w ich wyśpiewywaniu chwały i niebiańskich pieśni.
Takie zadanie zostało powierzone waszej Niebieskiej Mamie.
Miasto Święte powinno powstać przede wszystkim w sercach i w duszach, to znaczy w życiu wszystkich Moich dzieci.
Dzieje się tak wtedy, gdy uciekacie przed wszelkim zwodzeniem przez zło i namiętności, kiedy otwieracie się na miłość Bożą, która prowadzi was do życia w stałym zjednoczeniu z Bogiem. Dzięki temu jesteście wyzwalani z niewoli grzechu i prowadzeni do życia w łasce, czystości i radości: do stanu, w którym stale żył Adam, zanim nie uległ pokusie węża i nie upadł po raz pierwszy.
Będziecie wtedy pić ze źródła tryskającego w Raju. Staniecie się zwycięzcami zła i szatana. Do was będą należeć dobra, które Pan wam przygotował. Staniecie się dziećmi Najwyższego.
«I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.»
Miasto Święte powinno rozbłysnąć w Kościele oczyszczonym ze wszelkich ludzkich słabości, uwolnionym od plam niewierności i odstępstwa, uświęconym swoją bolesną męką i okrutną ofiarą. Kościół stanie się ponownie cały piękny, bez plam i zmarszczek na podobieństwo waszej Niepokalanej Matki.
W Kościele, oczyszczonym i całkowicie odnowionym, świecić będzie na nowo ze Swą wielką mocą jedynie światłość Chrystusa. Zostanie ona przez Niego rozszerzona na wszystkie części ziemi. Wtedy wszystkie narody przybiegną do niej, aby w doskonały sposób uwielbić Przenajświętszą Trójcę.
Duch Święty «uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi Miasto Święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu». «I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka».
Po całkowitym wyzwoleniu z niewoli szatana, grzechu i zła poprzez oczyszczenie, wielki ucisk i straszliwą karę Miasto Święte powinno wreszcie zgromadzić odkupioną i zbawioną ludzkość.
W tych ostatnich czasach walka z szatanem i jego potężną armią, złożoną ze wszystkich złych duchów, stała się ostrzejsza i bardziej krwawa, ponieważ żyjecie pod ciężkim jarzmem jego powszechnego panowania.
Rozumiecie więc, jak bardzo zależy Mi na związaniu łańcuchem wielkiego Smoka i wrzuceniu go do jeziora ognia, skąd nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.
Jestem Niewiastą obleczoną w słońce, Zwycięzczynią szatana.
Zgodnie z tym planem Chrystus będzie panował.
Jezus powróci w chwale, aby przywrócić całemu stworzeniu pełnię blasku nowego ziemskiego Raju. Zniknie wtedy grzeszne miasto i całe stworzenie otworzy się z radością na przyjęcie Miasta Świętego, nowego Jeruzalem zstępującego z Nieba, stałego przybytku Boga z ludźmi.
#Gobbi

Film znajduje się w katalogu: Maryja wyjaśnia Apokalipsę


Komentarze