Gwiazda poranna (Ap 22)00:06:04

zwiń opis video pokaż opis video
I rzekł do mnie: «Te słowa wiarygodne są i prawdziwe,
a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swego anioła,
by sługom swoim ukazać, co stać się musi niebawem.
A oto niebawem przyjdę.
Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi».

W głębokiej nocy ogarniającej świat wschodzi gwiazda poranna, aby dać mu światło.
Moje Boskie Dzieciątko jest gwiazdą poranną, świecącą blaskiem Ojca. Przynosi życie na pustynię świata i historii. Rozpoczyna nową epokę dla odkupionej i zbawionej ludzkości.
«Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy».
Najmilsi synowie, pozwólcie się przeniknąć w tę Świętą Noc Jego Boskim blaskiem, a staniecie się świadkami i apostołami Jego światłości.
W miarę zbliżania się chwili powrotu Jezusa w chwale ciemność staje się coraz gęstsza i coraz głębsza.
To rozprzestrzeniona wszędzie ciemność braku wiary i odstępstwa.
To jest mrok zła i grzechu, zaciemniający serca i dusze.
To ciemność niewiary i bezbożności, egoizmu i pychy, zatwardziałości serc i nieczystości.
W tej wielkiej nocy dokona się drugie przyjście Jezusa w chwale, aby zajaśniał jak gwiazda poranna świt nowych niebios i nowej ziemi.
Zapraszam was dziś do walki i do odniesienia ze Mną zwycięstwa w wielkiej bitwie tych ostatnich czasów, byście na zawsze mogli pozostać wierni Jezusowi.

10Dalej mówi do mnie:
«Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi,
bo chwila jest bliska.
11Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi,
i plugawy niech się jeszcze splugawi,
a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość,
a święty niechaj się jeszcze uświęci!
12Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze Mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.

«A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca i dam mu gwiazdę poranną».

13Ja jestem Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.
14Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty,
aby władza nad drzewem życia do nich należała
i aby bramami wchodzili do Miasta.
15Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy
i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
16Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Ja jestem Odrośl i Potomstwo Dawida,
Gwiazda świecąca, poranna».
17A Duch i Oblubienica mówią:
«Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie:
«Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
18Ja oświadczam
każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi:
Jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,
Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
19A jeśliby ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa,
to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia
i w Mieście Świętym -
które są opisane w tej księdze.
20Mówi Ten, który o tym zaświadcza:
«Zaiste, przyjdę niebawem».
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
21Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!
#Gobbi

Film znajduje się w katalogu: Maryja wyjaśnia Apokalipsę


Komentarze