Jak zrobić drewniane świeczniki zalane żywicą Ciech / How to make wooden candlesticks flooded resin00:11:08

zwiń opis video pokaż opis video
Pokażę wam jak zrobić drewniane świeczniki zalane żywicą epoksydową Ciech Sarzyna. Na początku potrzebuje drewnianych klocków różnej wysokości. Formatujemy je na pile stołowej tak aby po postawieniu stały równo. Żywicą zalewam dolną część klocka aby zasklepić pory, jeśli chcemy mieć w żywicy pęcherzyki powietrza wychodzące z drewna, przypomina to efekt wrzenia. Górną część świecznika zaklejamy taśmą aby stworzyć barierę przed wylaniem żywicy. Zalewamy żywicę od góry na ustaloną wysokość. Po zastygnięciu świeczniki są prawie gotowe, teraz musimy nadać im odpowiedni kształt. Do tego celu używam szlifierki. Następnym krokiem jest nawiercenie otworów pod świeczki. do trasowani oczywiście użyłem mojego ulubionego pomocnika. Nawierty robiłem wiertłem płytkowym. Jeszcze logo. Zmatowione świeczniki wystarczy tylko pokryć cienką warstwą żywicy aby znów nabrała połysku. Efekt wyszedł genialnie, pęcherzyki powietrza wychodzące z drewna robią wrażenie.
.........................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji, aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu
........................................................................................................

Как сделать деревянные подсвечники затоплены смолы
Wie macht man aus Holz Leuchter in Epoxidharz eingegossen
Hoe maak je een houten kandelaars gegoten in epoxyhars
Hvordan laver træ lysestager støbt i epoxy
Kuidas teha puidust küünlajalad valatud epoksüvaigu
Comment faire des chandeliers en bois moulés dans de la résine époxy


I'll show you how to make a wooden candlesticks cast in epoxy resin Ciech Sarzyna. At the beginning you need wooden blocks of different heights. We format it on the saw table so that after placing a constant level. Resin pour the lower part of the shoe to heal now, if we want to have a resin air bubbles coming out of the wood, reminiscent of the effect of the boil. The upper part of the candlestick seal the tape to create a barrier before pouring the resin. We pour the resin from above a predetermined height. Once set candlesticks are almost ready, now we have to give them shape. For this purpose I use a grinder. The next step is to drill holes for candles. the routing of course I used my favorite helper. Drilling did drill plate. Even the logo. Roughened candle holders need only a thin layer of resin to once again took the gloss. The result came out brilliantly, air bubbles coming out of the wood are impressive.
.................................................. .................................................. .....

Feel free to subscribe to be updated:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - we give the wood shape.

With video productions step by step, you will see how your ideas are created perfect furniture and wood items.

We will show how to make from scratch furniture and wooden structures, as do the aids and templates useful in the workshop. You see also how to use hand tools, power tools and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience acquired.

Carpenter's workshop
Furniture Your Idea

Film znajduje się w katalogu: Realizacje


więcej

Komentarze