Jak zrobić blat do stelaża z szerokich sosnowych desek / How to make the top to the frame00:11:33

zwiń opis video pokaż opis video
Do wykonania blatu wykorzystałem cztery sosnowe deski. Na początku musiałem je wyrównać na wyrówniarce, a następnie przepuściłem przez grubościówkę Stomana FS 41 N. Do połączenia desek ze sobą użyłem kleju i kołków domino, oczywiście całość wylądowała w prasie stolarskiej. Po wyschnięciu kleju przyszedł czas na szlifierkę i zeszlifowanie nierówności. Formatowanie blatu rozpocząłem od wyrówniarki, żeby mieć pewność, iż jedna ze stron jest na 100% równa i od niej mogę zacząć formatowanie reszty. Nadawanie kształtu odbyło się na pile formatowej Holzkraft minimax sc 2 classic. Zostało tylko zaoblenie krawędzi za pomocą struga, polakierowanie i wszystko gotowe. Blat można kłaść na stelaż stalowy pomalowany proszkowo na czarny kolor. Połączenie drewna z czarnym stelażem - super efekt.

.........................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji, aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu
........................................................................................................

Wie Sie den oberen Rahmen der breiten Kiefer Bretter zu machen
Hoe de bovenste frame van de brede grenen planken maken
Hvordan laver den øverste ramme af de brede fyrretræ bestyrelser
Kuidas teha ülemisel pildil laia männipuidust lauad
Comment rendre le cadre supérieur des planches de pin larges
Как сделать верхнюю раму из широких сосновых досок


I used to make top four pine boards. at the beginning I had to line up on the edging, and then missed by Stomana thicknesser FS 41 N. to connect the boards together, I used glue and dowels domino, of course, all landed in the press carpentry. After the glue dries it came time for the grinder and grinding inequality. Formatting countertop started from the planer to make sure that one of the parties is equal to 100% and from it I can start formatting the rest. Shaping took place on the pile formats Holzkraft Minimax sc 2 classic. It was only zaoblenie edge with a plane, varnishing and everything ready. Table top can be placed on a steel frame painted black powder color. The combination of wood with black frame - great effect.

.................................................. .................................................. .....

Feel free to subscribe to be updated:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - we give the wood shape.

With video productions step by step, you will see how your ideas are created perfect furniture and wood items.

We will show how to make from scratch furniture and wooden structures, as do the aids and templates useful in the workshop. You see also how to use hand tools, power tools and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience acquired.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Carpenter's workshop
Furniture Your Idea

Film znajduje się w katalogu: Realizacje


więcej

Komentarze