DP023 Przykazanie złamania karku niewykupionego osła (Wj 13, 13)00:03:05

zwiń opis video pokaż opis video
Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było na twoich ustach, bo ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie rokrocznie w oznaczonym czasie, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi, z synów twych, wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję Panu męskie pierwociny z łona matki i wykupuję mego pierworodnego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami, przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu». (Wj 13, 9-16)
Dwudzieste trzecie przykazanie Tory nakazuje złamać kark osła, którego właściciel nie chciał wykupić. Sprawa jest pozornie błaha i śmieszna, w rzeczywistości obnaża bardzo kluczową prawdę: jako ludzie nie jesteśmy właścicielami żadnych naszych dóbr. Obrzęd dziesięciny daje nam prawo użytkowania Bożych dóbr w duchu wdzięczności i służby. Jeżeli ktoś nie chce uznać Bożego pierwszeństwa, wówczas nie ma prawa korzystać z Bożych dóbr! Lepiej takie dobra zaprzepaścić, niż żeby służyły złemu celowi, lepiej osłowi złamać kark!
Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.
#613DP

Film znajduje się w katalogu: 613 Duchowych Przykazań


Komentarze