Rdz 49 Jakub błogosławi 12 synów00:13:01

zwiń opis video pokaż opis video
Jakub błogosławi swoich synów - każdemu przepowiada jego przyszłą misję w Ziemi Obiecanej.

Jakub-Izrael czując zbliżającą się śmierć, wypowiada błogosławieństwo, będące jakby spojrzeniem ogarniającym przyszłe losy dwunastu pokoleń, z których będzie się składać naród wybrany. Treść błogosławieństwa ma przygotować każdego syna do jego historycznego powołania. Po kolei:
- Pierworodny Ruben zgrzeszył z Bilhą, drugorzędną żoną swego ojca (rozdział 35), dlatego ojciec go teraz karci: górujesz dumą i siła. Kipiałeś jak woda; nie będziesz już więcej górował.
- Symeon i Lewi z kolei zgrzeszyli przemocą, kiedy wzięli odwet po tym, jak Chamor zgwałcił ich siostrę Dinę (rozdział 34). Ich przemoc stanowi zagrożenie dla Izraela. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, ich potomkowie zostaną rozproszeni wśród innych szczepów Izraela. Tak naprawdę Lewi nie otrzyma żadnego terytorium w Ziemi Obiecanej, natomiast szczep Symeona będzie uwięziony w środku terytorium Judy.
- Najbardziej uroczyste błogosławieństwo otrzymuje Juda, głowa rodu, z którego wywodził się Dawid. Występujące w tej formule obrazy przesycone są mesjańskim klimatem: pierwszeństwo w stosunku do innych pokoleń, waleczność porównywana z drapieżnością lwa, długotrwałość jego potęgi, pomyślność w pracy rolniczej, której symbolem będzie dostatek wina i mleka oraz wielka liczba osłów. W takich właśnie obrazach przedstawiana będzie era mesjańskiego pokoju. Natomiast wzmianka o dwóch kolanach, z których wywodzi się Mesjasz może być interpretowana jako niezbędna współpraca Józefa i Judy dla nadejścia Mesjasza.
- Przychodzi kolej na Zabulona pokolenie osiadłe na północnym wybrzeżu. W udzielonym mu błogosławieństwie jest mowa o morzu, statkach i fenickim Sydonie. Będzie czerpał korzyści z handlu i będzie wspierał swojego brata Issachara.
- Issachar jest przedstawiony jako kościsty osioł, wylegujący się w uroczym kraju jest to aluzja do kwitnącej gospodarki rolnej tego pokolenia, osiadłego na żyznych terenach północnych. Jak mówią rabini: dzięki obfitym plonom, Issachar pozwoli całemu Izraelowi na spokojne medytowanie Tory.
- Dan jest słabszy, dlatego Jakub zachęca go do zgłębiania techniki węża, który dzięki sprytowi może pokonać swoich wrogów, o ile będzie wzywać pomocy Pana. Niestety potomkowie Dana będą ofiarami własnej słabości i przyszłość tego szczepu będzie zagrożona.
- Gad będzie w trudnym położeniu, bo na marginesie kraju, będzie często plądrowany przez Ammonitów i Arabów. Mimo wszystko będzie mężnie bronił granic Izraela.
- Aser zajmie żyzne tereny. Będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie swoich braci.
- Neftali będzie przedstawicielem swoich braci. Zwinny jak łania, będzie doskonałym dyplomatą.
- Boże błogosławieństwo obficie zlewa się na Józefa, zstępując na niego z niebios w postaci deszczu, wznosząc się z ziemi wraz ze strumieniami, rozprzestrzenia się w płodność zwierząt i kobiet. Józef jest (obok Judy) drugim berłem Izraela. Niestety, po Salomonie dojdzie do poważnej schizmy między królestwem północnym a południowym. Ezechiel podczas Wygnania w Babilonie zapowie ich przyszłe pojednanie :
Tak mówi Pan Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. (...) Uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. (Ez 37:20.22)
- Seria zamyka się błogosławieństwem Beniamina, porównanego do wilka, ponieważ na jego terytorium będzie wzniesiona Świątynia Jerozolimska, gdzie codziennie będą pożerane zwierzęta ofiarowane Bogu.

Izrael przekazał błogosławieństwo otrzymane od Izaaka wszystkim swoim synom. Odtąd każdy z nich na swój własny sposób będzie dziedzicem Abrahama, znakiem Bożej obecności wśród narodów.
Po wydaniu ostatnich poleceń swoim synom Jakub w spokoju oddaje ducha.Słowa kluczowe (dla wyszukiwarek)
Biblia Stary Testament Tanach
Księga Rodzaju Bereszit Genesis
Pięcioksiąg Tora
Historia biblijna
Archeologia biblijna
Józef Juda Jakub Izrael Abraham Izaak
Judaizm Religia żydowska Żydzi

Film znajduje się w katalogu: Józef i Juda


Komentarze