Żywica epoksydowa do zalewania drewna firmy Ciech Sarzyna / Epoxy resin for potting wood00:14:42

zwiń opis video pokaż opis video
Żywica epoksydowa świetnie nadaje się do zalewnia mebli drewnianych, kanionów i powierzchni płaskich w drewnie. Można nią również zalewać blaty laminowane. W przeciwieństwie do żywicy poliestrowej nie ma skurczy w czasie zastygania, nie ma zapachu i nie ciągnie wilgoci. Praca z żywicą epoksydową jest zdecydowanie przyjemniejsza, choć proces zalewania nie należy do prostych. Jest wiele czynników mogących popsuć efekt końcowy, takich jak np. pęcherzyki powietrza. Producent żywicy Ciech Sarzyna poleca do pracy z drewnem żywicę epoksydową EPIDIAN 652 + utwardzacz IDA (jest gęstsza i twardsza), oraz EPIDIAN 6011 + utwardzacz IDA (mniej gęstsza i twardsza). Żywica epoksydowa firmy Ciech Sarzyna po pełnym utwardzeniu nie jest szkodliwa dla otoczenia, a producent dostarcza dokumenty w postaci atestów PZH, jak i w przypadku niektórych kompozycji certyfikat dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.
...................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu


Epoxy resin is ideal for catchment of wooden furniture, canyons and flat surfaces in wood. In contrast, the polyester resin does not shrink during curing, no smell and does not pull moisture. Working with epoxy resin is much more pleasant, although the process of flooding should not be simple. There are many factors that may deteriorate the end result such as, for example. Bubbles. The manufacturer recommends the resin to work with wood epoxy Epidian 652 + hardener IDA (is thicker and harder), and Epidian 6011 + hardener IDA (less dense and harder). Epoxy company Ciech Sarzyna after full cure is not harmful to the environment, and the manufacturer shall provide documentation in the form of certificates of NIH, and in the case of some compositions certified for contact with drinking water.
.................................................. .................................................

Feel free to subscribe to be updated:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - we give the wood shape.

With video productions step by step, you will see how your ideas are created perfect furniture and wood items.

We will show how to make from scratch furniture and wooden structures, as do the aids and templates useful in the workshop. You see also how to use hand tools, power tools and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience acquired.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Carpenter's workshop
Furniture Your Idea

Film znajduje się w katalogu: Prezentacje


Komentarze