Zmiany na kanale YouTube i w warsztacie / Changes on YouTube channel and in the workshop00:08:39

zwiń opis video pokaż opis video
Odcinek informacyjny o zmianach na kanale YouTube i w warsztacie stolarskim Meble Twojego Pomysłu. Głównym celem wideo bloga Meble Twojego Pomysłu są realizacje w których zobaczyć można w jaki sposób powstaje konstrukcja drewniana lub mebel. I tu zaczynają się zmiany. Powstanie nowa seria poradników o nazwie "Krok po kroku". W filmach tej serii pokazane będą szczegółowo sposoby rozwiązywania różnych problemów stolarskich, sposoby połączeń i wyjaśniane będą wszystkie nurtujące pytania. W warsztacie również jest wiele zmian. Przyjechały nowe maszyny. Wybrałem profesjonalne maszyny firmy Felder. Poza dwoma maszynami które już były, będą również nowe. Postanowiłem wymienić również piłę formatową na model K 690 S z 3m wózkiem bocznym, Felder wyrówniarko grubiarkę AD 7-41, Felder pilarkę taśmową FB 610, Felder frezarka F 700 Z, oraz Felder wiertarkę FD 250. Dzięki takiej ilości maszyn będzie można pracować precyzyjniej, lżej i szybciej, a to w warsztacie Meble Twojego Pomysłu jest najważniejsze.

.........................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji, aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu
.................................................. .................................................. .....

Ændringer på YouTube og på værkstedet
Muutused YouTube'is ja töökoda
Les changements sur YouTube et dans l'atelier
Cambios en YouTube y en el taller
Veranderingen op YouTube en in de werkplaats
Änderungen auf YouTube und in der Werkstatt
Изменения на YouTube и в мастерской

An informative section on YouTube channel changes and the Furniture Workshop of your Idea Furniture. The main purpose of the video of your Furniture Ideas blog is to show you how wood or furniture is created. And here the change begins. There will be a new series of guides called "Step by Step". In this series of films will show in detail how to solve various carpentry problems, how to connect and will explain all the questions raised. There are also many changes in the workshop. New machines arrived. I chose Felder's professional machines. Besides the two machines that were already there, they will also be new. I also decided to replace the K 690 S model with a 3m side-loader, Felder planer AD 7-41, Felder FB 610, Felder Mower F 700 Z, and Felder FD 250. With this number of machines you can work more precisely, Lighter and faster, and it's in the Furniture Workshop of your idea that matters most.

.................................................. .................................................. .....

I invite you to subscribe to be up to date:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - give a wooden shape.

With step-by-step video realization, you'll see how your ideas come from dreaming furniture and wood items.

We will show you how to make furniture and wooden constructions from scratch, how to make aids and templates useful in the workshop. You will also see how to use hand tools, power tools, and woodworking machines. We will share with you knowledge and acquired experience.

Carpenter's Workshop
Furniture of your Idea

Film znajduje się w katalogu: Prezentacje


Komentarze