Ściana lakiernicza sucha, lakiernia - suszarnia / Painting wall dry, painting room - drying room00:18:02

zwiń opis video pokaż opis video
Sucha ściana lakiernicza w całości została wykonana przeze mnie. wymiary ściany to: 100cm wysokości na standardową wysokość filtrów, szerokość 200cm i głębokość 65cm. Cała ściana z przodu ma wysokość ponad 200cm. Konstrukcję wykonałem z profili stalowych o rozmiarze 3x2cm ścianka 2mm. Do ramy przykręciłem blachowkrętami blachę nierdzewną o grubości 1mm. Filtry zamontowane są w ceownikach. Bezpośrednio nad ścianą zamontowana jest przepustnica, dzięki której można otwierać i zamykać dopływ powietrza. Na przepustnicy zamontowany jest wentylator kanałowy przeciwwybuchowy o mocy 1,5 kw i wydajności ponad 8000 m3/h. Tuż na nim znajduje się redukcja połączona z rurą fi 355 zakończoną na zewnątrz daszkiem. Zasada przy montowaniu ściany lakierniczej w pomieszczeniach lakierniczych jest taka, że powietrze które jest zabierane na zewnątrz przez ścianę lakierniczą powinna być w takiej samej ilości wprowadzane do pomieszczenia. Wprowadzane powietrze powinno być w drugiej części popieszczenia. Powietrze wprowadzane powinno być przez wentylator, który pompuje powietrze do komory przy suficie w której znajdują się filtry i nagrzewnica do nagrzania zimnego powietrza.

.........................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji, aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu
.................................................. .................................................. .....

Dry-Mantel, Farbe - Trocknen
Tør-coat, maling - tørring
Keemilise coat, värvi- - kuivatamist
Coat à sec, peinture - séchage
Dry-capa, pintura - secado
Droog-laag, paint - droging
Сухое пальто, краска - сушка
Dry-coat, vernice - asciugatura

The drywall was completely made by me. The dimensions of the wall are: 100cm height for standard filter height, width 200cm and depth 65cm. The entire front wall has a height of over 200cm. The structure was made of steel profiles 3x2cm size 2mm wall. To the frame I screwed the sheet metal screws stainless steel sheet thickness of 1mm. Filters are mounted in Cans. Directly above the wall is a throttle that can be used to open and close the air supply. The throttle is fitted with an explosion duct fan with a power output of 1.5 kW and a capacity of more than 8000 m³ / h. Just right there is a reduction connected to the fi 355 pipe outside the roof. The principle for mounting a varnishing wall in paint rooms is that the air that is being picked up outside the varnishing wall should be placed in the same quantity in the room. Introduced air should be in the second part of the space. The air should be fed through a fan that pumps air into the chamber at the ceiling where filters and a heater for warming the air are located.

.................................................. .................................................. .....

I invite you to subscribe to be up to date:
Https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - give a wooden shape.

With step-by-step video realization, you'll see how your ideas come from dreaming furniture and wood items.

We will show you how to make furniture and wooden constructions from scratch, how to make aids and templates useful in the workshop. You will also see how to use hand tools, power tools, and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience you have acquired.

Carpenter's workshop
Furniture Your Idea

Film znajduje się w katalogu: Prezentacje


Komentarze