Jak ustawić blaty i noże w wyrówniarko - grubościówce / How to set tops and knives in the planer00:11:50

zwiń opis video pokaż opis video
Ustawianie blatów w wyrówniarko grubościówce Stomana Nikmann FS 41 N zaczynamy od ustawienia stołu podawczego. Wzorcowym blatem jest blat odbiorczy, gdyż ustawiony jest fabrycznie do wału. Najpierw ustawiamy blat przy wale, potem na końcu. Po ustawieniu blatu wyrówniarki ustawiamy noże. Noże ustawiamy względem blatu wzorcowego, tak jak blat podawczy, najpierw z jednej strony później z drugiej. Ustawienie blatu grubościówki zaczynamy od przepuszczenia dwóch desek po lewej i po prawej stronie blatu. sprawdzamy wysokość każdej deski. Czynność powtarzamy do momentu osiągnięcia takich samych wysokości.
.........................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji, aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu
........................................................................................................

Как установить вершины и Jointer ножи
Wie Tops und Abrichte Messer-Set
Hoe te tops en jointer messen set
Sådan indstilles toppe og jointer knive
hööveldamine paksus
Hobel Dicke
schaven dikte
tykkelse planing
épaisseur de rabotage
толщина строгания

Setting tops in jointer grubościówce Stomana Nikmann FS 41 N start by setting the feeding table. Standard table top is the top receiver, as set in the factory to the shaft. First, we set the table top at the shaft, then at the end. After setting the set top jointer knives. Knives set relative to the top standard, such as top-feed, first to one side then the other. Setting the top thickening begin by passing two boards on the left and on the right side of the counter. We check the height of each board. We repeat the action until it reaches the same height.
.................................................. .................................................. .....

Feel free to subscribe to be updated:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - we give the wood shape.

With video productions step by step, you will see how your ideas are created perfect furniture and wood items.

We will show how to make from scratch furniture and wooden structures, as do the aids and templates useful in the workshop. You see also how to use hand tools, power tools and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience acquired.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Carpenter's workshop
Furniture Your Idea

Film znajduje się w katalogu: Prezentacje


więcej

Komentarze