Kontakt

Problem techniczny
Wsparcie dla użytkowników premium
Współpraca / Propozycje
Reklama w serwisie

CDA Spółka Akcyjna


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000671280 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu (dla Wrocławia-Fabrycznej)


NIP 8982201542

REGON 021976118

Kapitał zakładowy w wysokości 1 015 464,50 zł, opłacony w całości.


54-204 Wrocław

ul. Legnicka 50

e-mail: premium@cda.pl