Jak zrobić połączenie kątowe ścienne - wieniec dolny / wall angular connection - bottom wreath00:11:54

zwiń opis video pokaż opis video
Połączenie kątowe ścienne na przykładzie wieńca dolnego z realizacji regału dębowego. Ważną rzeczą w połączeniu kątowym jest to aby materiał był zacięty dokładnie pod kątem 45 stopni, inaczej powstaną szczeliny między materiałem i nie będzie to wyglądało estetycznie. Do zacinania materiału użyłem pilarki stołowej. Końce materiału zacinam pod kątem 45 stopni i sprawdzam na ramie regału czy wszystko jest docięte jak należy. Połączyć materiał ze sobą można na sam klej, ale staram się zawsze wzmacniać takie połączenia, żeby były mocniejsze i stabilniejsze. Do wzmocnienia użyłem kołków domino i frezarki df 500. Frezarka posiada stopę na której można ustawiać kąt nachylenia względem materiału i tym sposobem idealnie frezujemy gniazdo pod kątem. po wyfrezowaniu gniazd we wszystkich miejscach wklejamy kołki domino które spełniają funkcję obcego pióra. Całość smarujemy klejem i dopiero tak wzmocnione połączenia ściskamy uzyskując idealne połączenie.

.........................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji, aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu
.................................................. .................................................. .....

Hvordan man laver en forbindelse vinkel væg - det nederste panel
Kuidas teha seoses nurga seina - põhja paneeli
Comment faire un mur d'angle de connexion - le panneau inférieur
Como hacer una pared ángulo de conexión - el panel inferior
Het onderste paneel - Hoe maak je een verbinding hoek muur maken
Как сделать угол соединения стены - нижняя панель
Wie man einen Anschlusswinkel Wand machen - die Bodenplatte
Hogyan készítsünk egy kapcsolat szög fal - az alsó panel
Come fare un muro angolo di collegamento - il pannello inferiore

Angular wall joint on the example of the lower rim from the implementation of the oak shelf. The important thing in the angular connection is that the material is jammed exactly at an angle of 45 degrees, otherwise there will be a gap between the material and it will not look aesthetically. I used a table saw to cut the material. I fold the ends of the material at an angle of 45 degrees and check on the frame of the rack if everything is cut as it should. Put the material together with the adhesive itself, but always try to strengthen the joints to be stronger and more stable. For reinforcement I used domino and df 500 milling cutters. The milling machine has a foot on which you can set the angle of inclination with respect to the material and thus perfectly milled the socket at an angle. After milling the nests in all places, we paste domino pins that function as a foreign pen. All we glue with adhesive and only then reinforced joints squeeze to get the perfect connection.

.................................................. .................................................. .....

I invite you to subscribe to be up to date:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - give a wooden shape.

With step-by-step video realization, you'll see how your ideas come from dreaming furniture and wood items.

We will show you how to make furniture and wooden constructions from scratch, how to make aids and templates useful in the workshop. You will also see how to use hand tools, power tools, and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience you have acquired.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Carpenter's Workshop
Furniture of your Idea

Film znajduje się w katalogu: Krok po Kroku


więcej

Komentarze