Jak ulepszyć ściski w prasie stolarskiej / How to improve the screw clamps of the press carpentry00:11:57

zwiń opis video pokaż opis video
Czas na modyfikację ścisków w mojej prasie stolarskiej. Aby przyśpieszyć pracę było to niezbędne. Zmiana wysokości ścisku wiązała się do tej pory z rozkręceniem śrubokrętem dolnej części ścisku, wybranie odpowiedniej wysokości i przykręcenie z powrotem. Niestety zajmowało to trochę czasu i przy już posmarowanej klejonce klejem nie można pozwolić sobie na marnowanie czasu w ustawianie wysokości ścisków, gdyż klej naprawdę szybko zasycha. Wybrałem najprostszy sposób, samo wiercenie, bez spawania. Najpierw trzeba było usunąć bolec blokady wysokości. Następnie trasowanie otworów moimi ulubionymi pomocnikami, precyzyjnym liniałem z prowadnicą INCRA i kątownikiem trójwymiarowym SHINWA. Kto powiedział, że nie mona używać do trasowania stali;] Do wiercenia otworów użyłem wiertarki stołowej Parkside. Było ich strasznie dużo, koło 300 otworów, wiertarka dała rade. Dzięki zmianie ściski szybko i sprawnie można ustawić na różnych wysokościach. Teraz praca zdecydowanie będzie szła szybciej.

.............................................................................................................

Zapraszam do Subskrybcji aby być na bieżąco:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - nadajemy drewnu kształt.

Dzięki video realizacjom krok po kroku, zobaczycie jak z Waszych pomysłów powstają wymarzone meble i przedmioty z drewna.

Pokażemy jak zrobić od podstaw meble i konstrukcje drewniane, jak wykonać pomoce i szablony przydatne w warsztacie. Zobaczycie również jak używać narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, oraz maszyn do obróbki drewna. Podzielimy się z Wami wiedzą i nabytym doświadczeniem.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Warsztat Stolarski
Meble Twojego Pomysłu


Time to modify the clamps in my press carpentry. To expedite the work was necessary. Changing the height of the crush was associated so far with a screwdriver loosening the lower part of the crowd, selecting the correct height and screw back. Unfortunately, it took a little time and with already greased with glue sizing can not afford to waste time in setting the amount of clamps, because the glue dries really fast. I chose the easiest way, the same drilling, no welding. First, it was necessary to remove the lock pin height. Then routing holes my favorite helpers, precise ruler with the guide INCR and angle dimensional SHINWA. Who said you can not use for routing steel;] I used to drilling bench drill Parkside. There were an awful lot, around 300 holes, drill gave advice. By changing the clamps quickly and efficiently you can be set at different heights. Now work definitely going to go faster.

.................................................. .................................................. .........

Feel free to subscribe to be updated:
https://www.youtube.com/channel/UCQxiiqbiHp77Ky2bdjMbbxg

MebleTwojegoPomyslu.pl - we give the wood shape.

With video productions step by step, you will see how your ideas are created perfect furniture and wood items.

We will show how to make from scratch furniture and wooden structures, as do the aids and templates useful in the workshop. You see also how to use hand tools, power tools and woodworking machines. We will share with you the knowledge and experience acquired.

http://mebletwojegopomyslu.pl/
https://www.facebook.com/mebletwojegopomyslu/
http://www.spryciarze.pl/profil/507630
http://www.cda.pl/Meble_Twojego_Pomyslu
https://pl.pinterest.com/MebleTwojPomysl/

Carpenter's workshop
Furniture Your Idea

Film znajduje się w katalogu: Krok po Kroku


Komentarze